Export/samarbejdsaftale
 
Grundlag for eksport af Dansk honning, via samarbejdsaftale med Dansk honning Aps.
Virksomheden beskæftiger sig med køb og salg af honning i stor emballage.
Virksomheden grundlægges som et selskab med begrænset ansvar.
 
 
Virksomhedens mål er:
at dansk honning opnår et stabilt og bæredygtigt prisniveau
at købe til fair priser hos biavlere med et mål om en vedvarende markedspris på et
bæredygtigt niveau.
at sælge til højst bydende. Salgskanaler er Danmark og eksportmarkeder.
at have et dækningsbidrag på 1,00 kr/kg + håndteringsgebyr som minimum.
 
 
Vedtægter:
Virksomheden afregner et håndteringsgebyr for al honning selskabet håndterer.
Håndteringen bliver beregnet i forhold til faktuelle udgifter.
Udgifter til håndtering bliver løbende beregnet og differentieret i forhold til
indleveret og udleveret emballage etc.
Udgifter til håndtering skal dække for husleje, løn, emballage, diverse forbrug i
forhold til håndteringen.
   
 
Markedsprisen er den pris, selskabet kan købe honning til på det danske marked.
Salgsprisen skal som minimum dække håndteringsgebyr +1kr/kg.
Der handles kun med ren og uforfalsket dansk honning
Der tages stikprøver af den indleverede honning, som sendes til et uafhængigt,
professionelt honning laboratorium til analyse.
Homogeniserede lots på 10 tons analyseres for alle gængse industriparametre, og
der følger en analyserapport med hvert homogeniseret lot.
Al indvejet og udleveret honning registreres med et lotnummer, vægt og leverandør.
Der følges altid gældende regler for fødevaresikkerhed.
 
Selskabet tilstræber en differentieret indvejning af honning, hvor som minimum en
vurdering af trækkilde og i krævede tilfælde pollenanalyse er med til at
klassificere varen. Især kløverhonningen er en eftertragtet vare i udlandet.
 
Honningen skal indleveres på en af følgende adresser:  Hørtoftvej 16, 6400
Sønderborg / Industrivej 14, 6920 Videbæk, eller den vil blive afhentet af
fragt/vognmand til gældende takster.
 

 

 

Swienty sælger Dansk Honning Dansk Honning


Swienty A/S
Hørtoftvej 16
6400 Sønderborg
Danmark

Tel: +45 74486969
Mob: +45 21669626
Fax: +45 74488001                                       

shop@swienty.com
www.swienty.com
www.swientyfilling.com


Dansk honning
Kirkegade 1/Industrivej14
6920 Troldhede
Danmark

TEL +45 23803699

www.danskhonning.dk
mail@danskhonning.dk